Opdrachtgevers

De laatste jaren had ik een selecte groep opdrachtgevers:

  • Nijgh: serie artikelen over de watervoorziening in Derde Wereldsteden in H2O (tijdschrift over water)
  • FNV Mondiaal: Conferentieverslag over praktijken McDonalds

  • Nationaal Restauratiefonds: interviews voor jaarverslag

  • BOEI: herschrijven businessplan

  • Oxfam-Novib: jubileumuitgave 50 jarig bestaan.

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken: De Europese Unie – een overzicht

  • Nuffic: brochure Linking Knowledge Worldwide